Category:

Godišnji plan i program

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021. / 2022.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19) i članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Velika, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika dana 22. rujna 2021. godine donosi ODLUKU kojom se usvaja Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića Velika za 2021./2022. pedagošku godinu koji se nalazi u privitku ovog članka.

Continue reading ➝