Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića Velika za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19,57/22) te članka 14. Statuta Dječjeg vrtića Velika, na prijedlog odgojiteljskog vijeća održanog dana 15. rujna 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika na sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine donosi

Datoteke za preuzimanje: