Odluka o poništenju natječaja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika na 13. sjednici održanoj dana 28. rujna 2022. godine donjelo je

ODLUKU

o poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos – odgojitelj/ica predškolske djece

I.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika donijelo je odluku o poništenju Natječaja za prijem radnika u radni odnos, odgojitelj/ica predškolske djece, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust, koji je objavljen dana 14. rujna 2022. godine na mrežnoj stranici I oglasnoj ploči HZZ – a I Vrtića.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ – a i Vrtića.

 

 

 

KLASA: 601-12/22-02/13

URBROJ: 2177/08-08/13

Nema privitaka.