Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova

Temeljem članka 10. Statuta Dječjeg vrtića Velika i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16,114/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika na 3. sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine, donosi

Datoteke za preuzimanje: