Upis

Postupak upisa djece u Dječji vrtić Velika

Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Velika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa u Dječji vrtić Velika (u daljnjem tekstu: Vrtić), ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s postupkom upisa. Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola. U Vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu u redovite i ostale programe koji se ostvaruju u Vrtiću. Odgojna skupina po programima može se organizirati ukoliko postoji dovoljan interes roditelja i prijavljene djece, sukladno propisanim standardima.

Opširnije informacije o upisu djece u Dječji vrtić Velika, kao i obrazac prijave možete preuzeti klikom na gumb ispod.