Upis djece u Dječji vrtić Velika

Upis djece u Dječji vrtić Velika za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Velika provodit će se u razdoblju od 13. lipnja do 21. lipnja 2024. godine, do 12:00 sati.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://e-upisi.hr/

VAŽNA NAPOMENA: Prijave za kraći program predškole i igraonice neće se provoditi putem aplikacije te će biti objavljene obavijesti o načinima prijave.

U slučaju poteškoća prilikom korištenje aplikacije e – Upisi molimo Vas da iste prijavite na e – mail: hepldesk@skole.hr i pritom navedete slijedeće informacije: naziv vrtića u koji se upisujete, podatke o podnositelju zahtjeva i djetetu (ime, prezime i OIB), ekransku sliku poteškoće, detaljan opis iste te identifikator greške ako isti postoji.

Za sve dodante upite vezane uz predaju zahtjeva za upis putem aplikacije e – Upisi možete nam se obratiti na broj telefona 099 233 9894 ili 034 233 – 989 te na e – mail adresu info@dv-velika.hr (radnim danom od 09:00 do 11:00 h)

Prijavi je obavezno priložiti sljedeće dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e – Građani (dokumente je potrebno skenirati i učitati u aplikaciju).

Korisničke upute za upis djece putem sustava e-Upisi

Upisi djece u Dječji vrtić Velika za pedagošku 2024./2025. godinu provoditi će se putem web aplikacije e-Upisi, dostupne na potralu e-Građani ( https://gov.hr/ )

Aplikaciju e-Upisi je razvio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Upute za korištenje sustava koje je sastavio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, možete pronaći ovdje.

Za korištenje sustava e-Građani odnosno za pristup e-Upisima, potrebno je posjedovati odgovarajuću vjerodajnicu. Listu odgovarajućih vjerodajnica možete pronaći na poveznici ( https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792 )

Pozivamo građane koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta na predstojećim upisima da, ukoliko već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani te izvrše provjeru svojih podataka i podataka o djetetu budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji (matičnom uredu, MUP-u, HZMO – u..)

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Velika.

Završeni natječaji

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Velika provoditi će se u razdoblju od 11. svibnja do 19. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://e-upisi.hr/

VAŽNA NAPOMENA: Prijave za kraći program predškole i igraonice neće se provoditi putem aplikacije te će biti objavljene obavijesti o načinima prijave.

U slučaju poteškoća prilikom korištenje aplikacije e – Upisi molimo Vas da iste prijavite na e – mail: hepldesk@skole.hr i pritom navedete slijedeće informacije: naziv vrtića u koji se upisujete, podatke o podnositelju zahtjeva i djetetu (ime, prezime i OIB), ekransku sliku poteškoće, detaljan opis iste te identifikator greške ako isti postoji.

Za sve dodante upite vezane uz predaju zahtjeva za upis putem aplikacije e – Upisi možete nam se obratiti na broj telefona 099 233 9894 ili 034 233 – 989 te na e – mail adresu info@dv-velika.hr (radnim danom od 10:00 do 12:00 h)

Prijavi je obavezno priložiti sljedeće dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e – Građani (dokumente je potrebno skenirati i učitati u aplikaciju):

– potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne starije od mjesec dana)
– presliku iskaznice imunizacije
– sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

REDOVITI PROGRAM

Redoviti cjelodnevni jaslički program – za djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju godinu dana života

─ za matični objekt (Vladimira Nazora 1/g, Velika)

Redoviti cjelodnevni vrtićki program – za djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju tri godine života

─ za matični objekt (Vladimira Nazora 1/g, Velika)
─ za područni objekt (Trg bana Josipa Jelačića 36, Velika)