Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Velika (“Službeno glasilo Općine Velika” br. 4/09, 2/13, 6/13, 3/17, 2/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Velika na svojoj 27. sjednici održanoj 1. veljače 2021. godine donosi

Datoteke za preuzimanje: