Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“NN” – pročišćeni tekst 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 32. Statuta Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 2/22) Općinsko vijeće Općine Velika na 11. sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi:

Datoteke za preuzimanje: