Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN – pročišćen tekst 10/97, 107/07, 94/13) i članka 32. Statuta Općine Velika (Službeno glasilo 04/09, 02/13, 06/13) Općinsko vijeće Općine Velika na 11. sjednici održanoj 24. studenog 2014. donosi:

Datoteke za preuzimanje: