Vrtićke skupine

Naši programi

U vrtiću provodimo slijedeće programe:

  • cjelodnevni – devetosatni program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece u dvije smjene (jutarnjoj i poslijepodnevnoj)
  • program za darovitu djecu
  • program predškole
  • igraonica

Program za darovitu djecu provodi se u poslijepodnevnoj smjeni.

Rad predškole organiziran je u tri skupine i to u Trenkovu, Velikoj i Biškupcima.

Igraonica se održava 2 puta tjedno po 2 sata u prostorijama vrtića.

Cjelodnevni program

Osnovna zadaća programa je poticanje cjelovitog razvoja svakog djeteta, uz poštivanje individualnih osobitosti, a uključuje brigu o sigurnosti, zdravlju, prehrani, rastu i razvoju. Sadržaj i zadaće u skladu su s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj.

U program se mogu uključiti djeca od navršenih godinu dana sve do polaska u školu. Program se odvija u primjereno osmišljenim i poticajnim prostorima, a provode ga odgojitelji predškolske djece. Uz stručnu pomoć pedagoga, psihologa, edukacijskog rehabilitatora i zdravstvenog voditelja oni vode računa o poštivanju prava i zadovoljavanju potreba sve djece u skupini, uvažavajući i posebne potrebe djece s razvojnim poteškoćama.

Tijekom godine program obogaćujemo kazališnim predstavama, odlascima na izlete u prirodu, posjetima edukativnog karaktera i organiziranjem sportskih i rekreativnih sadržaja (klizanje, plivanje).

Program za darovitu djecu

Osnovni cilj programa je razvoj specifičnih znanja, sposobnosti, vještina i interesa djece, podržavanje odgovarajućeg stila učenja, razvoj pozitivne slike o sebi, oslobađanje kreativnosti i razvoj divergentnog, asocijativnog i funkcionalnog mišljenja. Sadržaj i bitne zadaće temeljit ćemo na razvoju i potrebama djece koja će biti uključena u program i neće biti unaprijed određeni, već ćemo se voditi suvremenim pristupom situacijskog odnosno spontanog učenja.

Program predškole

Programom predškole nastoji se dodatno pripremiti djecu za uključivanje u sljedeći stupanj njihova odgoja i obrazovanja odnosno školski sustav i prihvaćanje školskih obveza. Pritom je igra, kao osnovna aktivnost predškolskog djeteta, osnovna aktivnost, sredstvo i metoda rada.

Cilj programa je razvoj kompetencija važnih za polazak u školu: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje, „učiti kako učiti“ te osnovne motoričke kompetencije.

Predškola je prilika djetetu za stjecanje samopouzdanja koje će biti temelj daljnjem školskom učenju.

h-20

Igraonica

Ovaj program smo osmislili kako bi djeci koja nisu polaznici vrtića omogućili da se igraju i druže s vršnjacima. U program igraonice uključena su djeca predškolske dobi od treće do šeste godine. Igraonica se odvija dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima.

Naša druženja u igraonici temelje se na humanističko razvojnoj koncepciji te potiču cjelovit razvoj djeteta. Aktivnosti koje se provode usmjerene su na zadovoljavanje općih i posebnih potreba svakog djeteta uz maksimalno uvažavanje dječjih prava na izbor sredstava za igru, prostora za igru, partnera u igri i duljini vremena provedenog u igri.

Zajedno se veselimo, igramo, učimo brojalice, pjesmice, glumimo u igrokazima te se uživljavamo u svijet bajki i na kraju kreativno izražavamo. Igrajući se stavljamo djeci osmijeh na lice, a dječji je osmijeh neprocjenjiv.