Javni poziv za upis djece u obvezni program predškole za 2023./2024. Pedagošku godinu

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi s prebivalištem ili boravištem na području Općine Velika, a koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja da izvrše prijavu djece u programpredškole koji je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, rođenu od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine.

Program predškole za djecu školske obveznike traje ukupno 250 sati, a provodit će se u vremenu od listopada 2023. do svibnja 2024. godine prema naknadno utvrđenom rasporedu.

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Velika, Vladimira Nazora 1/g, Velika 34330 ili predati osobno u zatvorenoj omotnici, na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, s naznakom: “Za javni poziv”.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom podnose se od 19. svibnja do 30. lipnja 2023. godine.

Datoteke za preuzimanje: