Javni poziv za upis djece u program Igraonice za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ VELIKA

VLADIMIRA NAZORA 1/G

VELIKA 34 330

 

KLASA: 008-02/22-01/02

URBROJ: 2177/08-08/22-02

U Velikoj, 7.rujna 2022. godine

 

Temeljem članka 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13. 98/18, 57/22) Dječji vrtić Velika objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM IGRAONICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

Pozivaju se roditelji djece od navršenih tri do šest godina života, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program Igraonice koji se provodi u Dječjem vrtiću Velika.

 

 

Program Igraonice provodit će se dva puta tjedno po dva sata (od 16:00 do 18:00 sati) u prostorijama Vrtića, u vremenskom razdoblju 03. listopada 2022. do 31. svibnja 2023. godine, a cijena navedenog programa iznosi 200 kuna mjesečno.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti osobno u Upravi Dječjeg vrtića Velika, Vladimira Nazora 1/g, Velika ili na web stranici Vrtića https://dv-velika.hr/

 

Prijavu za upis s dokumentacijom podnosi roditelj/skrbnik djeteta. Prijaviti se mogu sva djeca bez obzira na mjesto prebivališta.

 

 

Uz ispunjen Zahtjev za upis obavezno se prilaže (dokumenti mogu biti u preslici):

  1. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, ne starija od mjesec dana od dana pohađanja navedenog programa
  2. Preslika kartona cijepljenja/ iskaznica imunizacije
  3. Preslika medecinske dokumentacije (nalazi i mišljenja logopeda, psihologa, liječnički nalazi, Centra za socijalnu skrb i sl.) ukoliko je dijete u tretmanu.

 

 

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se do 28. rujna 2022. godine osobnim dolaskom u Vrtić.

 

Zahtjev za upis  možete preuzeti na dolje navedenom linku.

 

Datoteke za preuzimanje: