Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji,

Dana 11. svibnja 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Velika za 2022./2023. pedagošku godinu.

Prijave na Natječaj za upis djece zaprimaju se od 13.05.-27.05.2022. godine.

Ispunjene prijave sa svom traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Dječji vrtić Velika, Vladimira Nazora 1/g, Velika 34330.

SUKLADNO OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA REZULTATI UPISA BITI ĆE VIDLJIVI PUTEM ŠIFRE KOJU ĆETE DOBITI NA VAŠU NAVDENU MAIL ADRESU.

Natječaj za upis možete pogledati ovdje.

Prijavu za upis djeteta možete preuzeti Prijava za upis djeteta u redoviti cjelodnevni program

 

Nema privitaka.