Posjet Službe civilne zaštite

Služba civile zaštite  Požege kao jednu od svojih redovnih aktivnosti provodi edukaciju djece u području zaštite i spašavanja u sklopu koje je posjetila i naš vrtić.
Cilj edukacije je upoznavanje najmlađih sa žurnim službama i njihovim djelovanjem, prilagođeno uzrastu djece.
Djeca su se aktivnim sudjelovanjem te pomoću prezentacije upoznala sa jedinstvenim brojem 112 te o  načinima ponašanja u slučaju požara, potresa i poplave, pomoću videozapisa u kojima su na primjeren način prikazana pravila ponašanja i objašnjenja za iste, kao i opasnosti od nepridržavanja pravila.

 

 

 

                                 

                                                                           

 

Datoteke za preuzimanje: