Rezultati upisa u redovite programe Dječjeg vrtića Velika za pedagošku godinu 2023./2024.

Prilikom podnošenja zahtjeva putem sustava e-Upisi sustav je automatski dodijelio šifru koja se sastoji od 7 brojeva, a nalazi se na vrhu zahtjeva Podaci o zahtjevu – šifra zahtjeva.

Privremena lista s rezultatima upisa sadrži se od šifre zahtjeva te ostvarenih bodova za svako dijete, podijeljeno po programima.

! NAPOMENA!

Zbog greške u sustavu bodovanja prilikom kojeg sustav pod kriterijem Djeca s troje ili više djece, dodjeljuje svim obiteljima s troje ili više djece jednaki broj bodova bez obzira na broj djece (8 bodova), privremena lista bodovanja formirana je prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Velika, prema kojemu se Dijete iz obitelji s troje ili više djece – dodjeljuje 2 boda za svako maloljetno dijete u obitelji.  Zbog toga, nastale su razlike u prikazu bodova koji su dodijeljene putem sustava e-građani i bodova koji su iskazani na privremenoj listi. Broj bodova koji je prikazan na privremenoj listi a odnosi se na zahtjeve koji su birali kriterij Djeca s troje ili više djece dodjeljivani su bodovi u skladu s brojem djece u obitelji. Broj bodova iskazan na privremenoj listi je ispravan i on se kao takav jedini uzima u obzir.

 

Datoteke za preuzimanje: