TJEDAN PRAVILNE PREHRANE

U tjednu od 24.04. do 28.04. 2023. godine obilježili smo “Tjedan zdravlja u vrtiću – tjedan PRAVILNE PREHRANE.”

Postavljeni cilj aktivnosti  u tjednu Pravilne prehrane bio je informirati, motivirati i osvijestiti djecu kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti, upoznati ih s utjecajem hrane na zdravlje, te ih potaknuti na što odgovorniji odnos prema sebi i svom tijelu.

Zdrava prehrana u dječjem vrtiću temelj je razvoja svakog djeteta i prilagođena je posebnim prehrambenim potrebama svakog djeteta.

Djeca uče iz neposredne blizine, stoga vlastitim primjerom djetetu treba ukazivati na potrebu pravilnih prehrambenih navika i trajne brige o zdravlju.

 

                  

Nema privitaka.