Upis djece u Dječji vrtić Velika za pedagošku 2023./2024. godinu

Upisi djece u Dječji vrtić Velika za pedagošku 2023./2024. godinu provoditi će se putem web aplikacije e-Upisi, dostupne na potralu e-Građani u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023. godine. ( https://gov.hr/ )

Aplikaciju e-Upisi je razvio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Upute za korištenje sustava koje je sastavio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Za korištenje sustava e-Građani odnosno za pristup e-Upisima, potrebno je posjedovati odgovarajuću vjerodajnicu. Listu odgovarajućih vjerodajnica možete pronaći na poveznici ( https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792 )

Pozivamo građane koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta na predstojećim upisima da, ukoliko već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani te izvrše provjeru svojih podataka i podataka o djetetu budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji (matičnom uredu, MUP-u, HZMO – u..)

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Velika (link)

Datoteke za preuzimanje: