Upis djece u Dječji vrtić Velika za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Velika provodit će se u razdoblju od 13. lipnja do 21. lipnja 2024. godine, do 12:00 sati.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://e-upisi.hr/dashboard

VAŽNA NAPOMENA: Prijave za kraći program predškole i igraonice neće se provditi putem aplikacije te će biti objavljene obavijesti o načinima prijave.

U slučaju poteškoća prilikom korištenja aplikacije e – Upisi molimo Vas da iste prijavite na e – mail: helpdesk@skole.hr i pritom navedete slijedeće informacije: naziv vrtića u koji se upisujete, podatke o podnositelju zahtjeva i djetetu (ime i prezime i OIB), ekransku sliku poteškoće, detaljan opis iste te identifikator greške ako isti postoji.

Za sve dodatne upite vezane uz predaju zahtjeva za upis putem aplikacije e – Upisi možete nam se obratiti na broj telefona 099 233 9894 ili 034 233 989 te na e – mail adresu info@dv-velika.hr (radnim danom u vremenu od 09:00 do 11:00 sati)

Prijavi je obvezno priložiti slijedeće dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e – Građani (dokumente je potrebno skenirati ili fotografirati i učitati u aplikaciju):

– potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (ne starije od mjesec dana)

– presliku iskaznice imunizacije

– sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću

Datoteke za preuzimanje: