Valentinovo u Dječjem vrtiću Velika

“Ljubav su mora,
ljubav su neba,
ljubav je sve što ljudima treba.
Ljubav je potok što teče iz raja,
a poljubac je putić što dva srca spaja.”

 

                 

                              

 

                     

                                                              

 

Nema privitaka.