O nama

Dječji vrtić „Velika“ je predškolska ustanova čiji je osnivač Općina Velika. Vrtić je započeo s radom 1980. godine.

Kratka povijest

Dječji vrtić „Velika” osnovan je 1980. Godine. Brojio je 22 djece. Tada su radile 2 odgojiteljice te kuharica/čistačica. U travnju 2015. godine djelatnost Vrtića preseljena je u novu zgradu na adresi Vladimira Nazora 1/g. U ožujku 2022. godine s radom je započela jedna nova mješovita vrtićka skupina. Nova skupina nalazi se u područnom objektu Dječjeg vrtića Velika na adresi Trg bana Josipa Jelačića 36, velika.

Kroz planirane i spontane aktivnosti brinemo se da djeca uče i napreduju poštujući način i tempo učenja, uvažavajući različitosti interesa i sposobnosti svakog pojedinca. Cilj nam je da vrtić bude mjesto koje nudi sigurno, zdravo i poticajno okruženje u kojem će se dijete osjećati sigurno, zaštićeno i voljeno, stvarajući istraživački odnos prema okolini, gdje će stjecati svoja znanja i spoznaje na osnovu vlastitog iskustva i prema optimalnom razvoju svojih potencijala i vještina uz primjerenu potporu odgojitelja.

Kapacitet vrtića je 81 dijete raspoređeno u jednu jasličku i tri vrtićke skupine.

pic-24

Razvoj i usmjeravanje

Odgojno-obrazovni rad u
Ustanovi “Dječji vrtić Velika” usmjeren je na:
• razumijevanje i poštivanje prirodnog razvoja djeteta
• osiguravanje uvjeta za njegu zdravlja, tjelesni rast i razvoj djeteta
• promicanje pravilne prehrane
• individualizaciju svakog pojedinog djeteta u skupini
• interaktivne procese učenja koji uključuju djecu, odrasle i cijelo okruženje
• projektno planiranje koje omogućuje djeci učenje vlastitom inicijativom
• suradnju s roditeljima i djetetovom obitelji uspostavljanjem kvalitetnog međusobnog djelovanja

Redoviti, cjeloviti program

• poticajna i pozitivna okolina u kojoj dijete slijedi svoje interese, razvija osjećaj važnosti i samoinicijative nuđenjem različitih materijala i područja za učenje
• odgojni kontekst u kojem se poštuju ljudska/dječja prava
• osiguravanje sigurnog okruženja za rast i razvoj djeteta
• stvaranje uvjeta u kojima se dijete osjeća ravnopravnim članom zajednice
• izgrađivanje stavova i vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo

blog-photo-2