O nama

Dječji vrtić „Velika“ je predškolska ustanova čiji je osnivač Općina Velika. Vrtić je započeo s radom 1980. godine.

Kratka povijest

Dječji vrtić „Velika“ osnovan je 1980. godine. Brojio je 22 djece. Tada su radile 2 odgojiteljice te kuharica/čistačica. U travnju 2015. godine djelatnost vrtića preseljena je u novu zgradu na adresi Vladimira Nazora 1/G.

Djelatnost našeg vrtića je njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u školu.

Kapacitet Vrtića je 62 djece raspoređenih u jednu jasličku i dvije vrtićke skupine.

pic-24

Razvoj i usmjeravanje

Odgojno-obrazovni rad u
Ustanovi “Dječji vrtić Velika” usmjeren je na:
• razumijevanje i poštivanje prirodnog razvoja djeteta
• osiguravanje uvjeta za njegu zdravlja, tjelesni rast i razvoj djeteta
• promicanje pravilne prehrane
• individualizaciju svakog pojedinog djeteta u skupini
• interaktivne procese učenja koji uključuju djecu, odrasle i cijelo okruženje
• projektno planiranje koje omogućuje djeci učenje vlastitom inicijativom
• suradnju s roditeljima i djetetovom obitelji uspostavljanjem kvalitetnog međusobnog djelovanja

Redoviti, cjeloviti program

• poticajna i pozitivna okolina u kojoj dijete slijedi svoje interese, razvija osjećaj važnosti i samoinicijative nuđenjem različitih materijala i područja za učenje
• odgojni kontekst u kojem se poštuju ljudska/dječja prava
• osiguravanje sigurnog okruženja za rast i razvoj djeteta
• stvaranje uvjeta u kojima se dijete osjeća ravnopravnim članom zajednice
• izgrađivanje stavova i vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo

blog-photo-2