Obavijest roditeljima djece koja koriste programe dječjeg vrtića velika o pravu na umanjenje cijene programa vrtića

Sukladno Odluci o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika, (članak 5., 6. i 7.) (Službeno glasilo Općine Velika br. 2/22) obavještavaju se roditelji djece korisnika naših programa da imaju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:

  • za drugo dijete istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti program Vrtića ( Zahtjev nije potreban – potvrđuje vrtić)
  • za treće i više od tri djeteta, po djetetu, istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti program Vrtića, roditelji su oslobođeni od plaćanja cijene učešća

(Zahtjev nije potreban – potvrđuje vrtić)

  • za dijete koje zbog opravdanog razloga (bolest, oporavak nakon bolesti) ne koristi usluge Vrtića kontinuirano preko 21 kalendarski dan, umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni za 50% uz predočenje liječničke potvrde i Zahtjeva za ostvarivanje prava na umanjenje cijene

(potrebno predati Zahtjev i liječničku potvrdu)

  • za odsutnost djeteta preko 21 kalendarski dan izvan razloga umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni za 50% uz predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na umanjenje cijene

(potrebno predati Zahtjev)

Roditelji djeteta korisnika programa koji ostvaruju pravo na umanjenje, podnose ovom Vrtiću Zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje cijene.

Obrazac Zahtjeva roditelji mogu preuzeti na ulazu u Vrtić ili preuzeti na web stranici Vrtića.

Datoteke za preuzimanje: