Javni poziv za upis djece u obvezni program predškole za pedagošku godinu 2024. – 2025.

Temeljem članka 23. a Zakona o predškosisko odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne Novine” 63/08) Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (“Narodne Novine” 107114), ravnateljica Dječjeg vrtića Velika oglašava:

Javni poziv za upis upis djece u obvezni program predškole za pedagošku godinu 2024./2024.

Cijeli poziv pogledajte na poveznici ispod.

Datoteke za preuzimanje: